24.10. Yhdistyneiden kansakuntien päivä

Tänään on lauantai 13.7.2024, viikko 28

Yhdistyneiden kansakuntien päivä (YK-päivä) on kansainvälinen juhlapäivä, jota vietetään 24. lokakuuta. Päivän tarkoituksena on juhlistaa Yhdistyneiden kansakuntien perustamista ja korostaa sen työn merkitystä rauhan, turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja kehityksen edistämisessä ympäri maailmaa.

YK-päivän historia

  • Perustamispäivä: Yhdistyneet kansakunnat perustettiin 24. lokakuuta 1945, kun YK:n peruskirja astui voimaan. Tämä tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, ja YK:n tarkoituksena oli estää tulevat sodat ja edistää kansainvälistä yhteistyötä.
  • Virallistaminen: YK-päivää on vietetty vuodesta 1948 alkaen, ja vuonna 1971 YK:n yleiskokous suositteli, että päivästä tulisi kansallinen juhlapäivä kaikissa jäsenvaltioissa.

YK-päivän vietto

  • Kansainväliset tapahtumat: YK-päivää vietetään ympäri maailmaa erilaisilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla, kuten seminaareilla, konferensseilla, näyttelyillä ja kulttuuriohjelmilla. Monet koulut ja oppilaitokset järjestävät erityisohjelmaa, jossa käsitellään YK:n toimintaa ja sen merkitystä.
  • Liputus: Monissa maissa YK:n liput nostetaan salkoon, ja myös jäsenvaltioiden liput voidaan nostaa salkoon kunnioittamaan YK:n perustamista ja sen työtä.
  • Valistuskampanjat: YK-päivänä järjestetään usein valistuskampanjoita, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta YK:n toiminnasta ja sen saavutuksista. Kampanjoissa voidaan keskittyä ajankohtaisiin kansainvälisiin kysymyksiin, kuten ihmisoikeuksiin, rauhaan, turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen.

YK:n merkitys

  • Rauha ja turvallisuus: YK:n ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Se tekee tätä muun muassa rauhanturvaoperaatioiden, konfliktinratkaisun ja diplomatian kautta.
  • Ihmisoikeudet: YK on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. YK:n ihmisoikeusjulistus ja muut kansainväliset sopimukset muodostavat perustan maailmanlaajuiselle ihmisoikeustyölle.
  • Kehitys ja humanitaarinen apu: YK työskentelee köyhyyden vähentämiseksi, koulutuksen ja terveydenhuollon parantamiseksi sekä humanitaarisen avun tarjoamiseksi kriisitilanteissa. YK:n alajärjestöt, kuten UNICEF, WHO ja UNDP, ovat keskeisiä toimijoita näillä aloilla.

Päivä on vakiintunut liputuspäivä.