9.5. Eurooppa-päivä

Tänään on maanantai 17.6.2024, viikko 25

Eurooppa-päivä on vuosittain 9. toukokuuta vietettävä juhlapäivä, joka juhlistaa Euroopan rauhaa ja yhtenäisyyttä. Päivä tunnetaan myös Euroopan yhdentymisen päivänä, ja sen tarkoituksena on korostaa Euroopan unionin saavutuksia ja lisätä tietoisuutta EU:n toiminnasta ja arvoista.

Eurooppa-päivän historia

  • Schumanin julistus: Eurooppa-päivää vietetään 9. toukokuuta, koska tuona päivänä vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman antoi julistuksen, jossa esitettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamista. Tämä julistus, tunnetaan nimellä Schumanin julistus, johti Euroopan yhdentymisprosessin alkuun ja on nähty alkupisteenä nykyaikaiselle Euroopan unionille.
  • EHTY ja EU: EHTY perustettiin vuonna 1951, ja se oli ensimmäinen askel kohti laajempaa Euroopan integraatiota. Myöhemmin se kehittyi Euroopan talousyhteisöksi (ETY) ja lopulta Euroopan unioniksi (EU), joka perustettiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1993.

Eurooppa-päivän vietto

  • Tapahtumat ja tilaisuudet: Eurooppa-päivänä järjestetään monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri Eurooppaa. Näihin kuuluvat esimerkiksi avointen ovien päivät EU:n toimielimissä, seminaarit, konferenssit, kulttuuritapahtumat ja festivaalit, joissa käsitellään Euroopan yhdentymisen teemoja ja EU:n toimintaa.
  • Koulut ja oppilaitokset: Monet koulut ja oppilaitokset järjestävät erityisohjelmaa ja oppitunteja, joissa opetetaan Euroopan unionista, sen historiasta, toiminnasta ja merkityksestä. Oppilaat voivat osallistua erilaisiin kilpailuihin, projekteihin ja esityksiin.
  • Euroopan symbolit: Eurooppa-päivänä korostetaan myös EU:n symboleja, kuten Euroopan lippua ja hymniä (”Oodi ilolle” Ludwig van Beethovenin yhdeksännestä sinfoniasta). Näitä käytetään usein tapahtumien yhteydessä symboloimaan Euroopan yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta.

Eurooppa-päivän merkitys

  • Yhtenäisyys ja rauha: Eurooppa-päivä symboloi Euroopan kansojen yhtenäisyyttä ja rauhanomaista yhteistyötä. Se muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä ja ylläpitää rauhaa maanosassa, joka on kokenut monia sotia ja konflikteja historiansa aikana.
  • Tietoisuuden lisääminen: Päivä tarjoaa tilaisuuden lisätä tietoisuutta Euroopan unionin toiminnasta, sen arvoista ja saavutuksista. Se auttaa kansalaisia ymmärtämään EU:n merkityksen heidän arjessaan ja kannustaa aktiiviseen osallistumiseen eurooppalaisessa demokratiassa.
  • Kansainvälinen yhteistyö: Eurooppa-päivä korostaa kansainvälisen yhteistyön ja solidaarisuuden merkitystä globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Se muistuttaa, että yhdessä toimimalla Euroopan maat voivat paremmin vastata esimerkiksi ympäristönsuojelun, talouden ja turvallisuuden haasteisiin.

Päivä on vakiintunut liputuspäivä.