6.2. Saamelaisten kansallispäivä | suositeltu liputus

Tänään on maanantai 17.6.2024, viikko 25

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta. Tämä päivä on omistettu saamelaisille, Euroopan unionin ainoalle alkuperäiskansalle, ja sen tarkoitus on juhlistaa saamelaiskulttuuria, kieltä ja identiteettiä. Päivämäärä valittiin muistoksi ensimmäisestä pohjoismaisesta saamelaiskokouksesta, joka pidettiin Norjan Trondheimissa 6. helmikuuta 1917.

Saamelaisten kansallispäivän tausta

  • Ensimmäinen saamelaiskokous: Tämä kokous oli merkittävä tapahtuma saamelaisille, koska se kokosi yhteen saamelaisia eri puolilta Pohjoismaita keskustelemaan yhteisistä asioista ja oikeuksista. Kokouksen tavoitteena oli vahvistaa saamelaisidentiteettiä ja edistää saamelaisten oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa.
  • Virallistaminen: Saamelaisten kansallispäivä virallistettiin vuonna 1992, kun Saamelaisneuvosto päätti juhlistaa tätä päivää jokaisessa saamelaisalueen maassa (Norja, Ruotsi, Suomi ja Venäjä).

Saamelaisten kansallispäivän vietto

  • Tapahtumat ja juhlat: Saamelaisten kansallispäivää vietetään monin eri tavoin, kuten kulttuuritapahtumilla, seremonioilla, musiikilla, tanssilla ja perinteisillä saamelaisruoilla. Eri puolilla Saamenmaata (joka kattaa osia Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjästä) järjestetään juhlia ja kokoontumisia.
  • Liputus: Saamelaislippu, joka on hyväksytty vuonna 1986, nostetaan salkoon monissa saamelaisalueen kunnissa ja kaupungeissa. Lippu symboloi saamelaisten yhteyttä ja identiteettiä.
  • Kulttuurin esille tuominen: Päivän aikana korostetaan saamelaista kulttuuria, käsitöitä (duodji), perinteistä pukeutumista (saamenpuvut), saamen kieliä sekä perinteisiä elinkeinoja kuten poronhoitoa ja kalastusta.

Saamelaisten historia ja kulttuuri

Saamelaiset ovat asuttaneet Pohjois-Euroopan pohjoisosia tuhansien vuosien ajan. Heillä on rikas ja monipuolinen kulttuuri, joka sisältää perinteisiä elinkeinoja, musiikkia, käsitöitä ja uskomuksia. Saamelaisilla on oma parlamenttinsa (saamelaiskäräjät) Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jotka ajavat saamelaisten asioita ja oikeuksia.

Haasteet ja oikeudet

Vaikka saamelaisten oikeudet ovat parantuneet viime vuosikymmeninä, he kohtaavat edelleen monia haasteita, kuten kielen säilyttämiseen, maankäyttöön ja kulttuuriperinnön suojelemiseen liittyviä kysymyksiä. Saamelaisten kansallispäivä on tärkeä tilaisuus tuoda esille näitä kysymyksiä ja edistää saamelaisten oikeuksien ja kulttuurin tunnustamista ja kunnioittamista.

Saamelaisten kansallispäivä on merkittävä juhlapäivä, joka yhdistää saamelaisyhteisön ja korostaa heidän rikasta kulttuuriperintöään ja identiteettiään.

Voit lukea päivästä lisää saamelaisneuvoston sivulta