26.8. Suomen luonnon päivä

Tänään on maanantai 17.6.2024, viikko 25

Suomen luonnon päivä on Suomessa vietettävä juhlapäivä, joka osuu elokuun viimeiselle lauantaille. Tämä päivä on omistettu Suomen luonnon monimuotoisuuden, kauneuden ja merkityksen juhlistamiselle. Se on tilaisuus kunnioittaa ja nauttia luonnosta sekä lisätä tietoisuutta sen suojelun tärkeydestä.

Tausta ja historia

 • Ensimmäinen juhlapäivä: Suomen luonnon päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Päivä sai alkunsa eri luonto- ja ympäristöjärjestöjen aloitteesta, ja se on sittemmin saanut laajaa kannatusta ja vakiintunut tärkeäksi osaksi suomalaista juhlakalenteria.
 • Virallistaminen: Vuonna 2017, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna, Suomen luonnon päivä sai virallisen liputuspäivän aseman, mikä korostaa sen merkitystä ja arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Juhlan tarkoitus

 • Luonnon kunnioitus: Suomen luonnon päivän tarkoitus on herättää kunnioitusta ja rakkautta Suomen luontoa kohtaan. Se kannustaa ihmisiä lähtemään ulos luontoon, nauttimaan sen kauneudesta ja rauhasta sekä oppimaan sen monimuotoisuudesta.
 • Tiedon lisääminen: Päivän aikana pyritään lisäämään tietoisuutta luonnonsuojelun tärkeydestä ja ympäristöasioista. Se tarjoaa mahdollisuuden oppia luonnon merkityksestä ekologisen tasapainon ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.
 • Yhteisöllisyys: Suomen luonnon päivä tuo ihmiset yhteen luontotapahtumien, retkien ja talkoiden merkeissä. Yhteisöllinen toiminta luonnon hyväksi vahvistaa yhteisön ja luonnon välistä suhdetta.

Suomen luonnon päivän vietto

 • Tapahtumat ja retket: Päivän aikana järjestetään monia erilaisia tapahtumia ja retkiä eri puolilla Suomea. Kansallispuistot, luonnonsuojelualueet ja paikalliset luontokohteet tarjoavat erityisohjelmaa, kuten opastettuja retkiä, luontopolkuja, työpajoja ja näyttelyitä.
 • Talkoot: Monet yhteisöt ja järjestöt järjestävät luonnonsuojelutalkoita, joissa vapaaehtoiset voivat osallistua esimerkiksi roskien keräämiseen, vieraslajien torjuntaan ja muiden luonnonhoitotöiden tekemiseen.
 • Liputus: Suomen luonnon päivä on vakiintunut liputuspäivä, ja julkisissa rakennuksissa sekä monissa yksityiskodeissa nostetaan Suomen lippu salkoon luonnon kunniaksi.

Luonnon merkitys Suomessa

 • Monimuotoisuus: Suomen luonto on monimuotoinen ja rikas. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia ekosysteemejä, kuten metsiä, järviä, soita ja saaristoja. Luonnon monimuotoisuus on tärkeä osa Suomen kansallista identiteettiä ja kulttuuriperintöä.
 • Hyvinvointi: Luonto tarjoaa suomalaisille virkistysmahdollisuuksia, rauhaa ja hyvinvointia. Ulkoilu luonnossa on olennainen osa suomalaista elämäntapaa, ja se edistää fyysistä ja henkistä terveyttä.
 • Ekologinen tasapaino: Luonnon suojeleminen on tärkeää ekologisen tasapainon säilyttämiseksi. Suomen luonnon päivä muistuttaa luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnonsuojelutoimien merkityksestä.

Päivän merkitys nykypäivänä

Suomen luonnon päivä on tärkeä muistutus siitä, kuinka arvokas ja ainutlaatuinen Suomen luonto on. Se rohkaisee ihmisiä arvostamaan ja suojelemaan luontoa sekä nauttimaan sen tarjoamista mahdollisuuksista. Päivä vahvistaa myös yhteyttä ihmisten ja luonnon välillä, korostaen luonnon merkitystä osana suomalaista identiteettiä ja kulttuuria.

Suomen luonnon päivä on juhla, joka yhdistää ihmiset ja luontoarvot, muistuttaa luonnon kauneudesta ja tärkeydestä sekä kannustaa kaikkia toimimaan sen hyväksi.

Voit lukea lisää Suomen luonnon päivästä sivustolta https://suomenluonnonpaiva.fi/

Päivä on vakiintunut liputuspäivä.

Tulevien vuosien ajankohdat

 • 31.8.2024
 • 30.8.2025
 • 29.8.2026
 • 28.8.2027
 • 26.8.2028