20.11. Lapsen oikeuksien päivä

Tänään on maanantai 17.6.2024, viikko 25

Lapsen oikeuksien päivä on vuosittain 20. marraskuuta vietettävä juhlapäivä, joka korostaa lasten oikeuksia ja muistuttaa niiden tärkeydestä. Päivän tarkoituksena on edistää tietoisuutta lasten oikeuksista ja parantaa lasten hyvinvointia maailmanlaajuisesti. Päivä perustuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien yleissopimukseen.

Lapsen oikeuksien päivän historia

 • Lapsen oikeuksien julistus: YK:n yleiskokous hyväksyi Lapsen oikeuksien julistuksen 20. marraskuuta 1959. Tämä oli ensimmäinen askel kohti lasten oikeuksien tunnustamista kansainvälisellä tasolla.
 • Lapsen oikeuksien yleissopimus: Vuonna 1989, täsmälleen 30 vuotta julistuksen jälkeen, YK:n yleiskokous hyväksyi Lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Tämä sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus, ja se määrittelee lasten oikeudet kattavasti.

Lapsen oikeuksien yleissopimus

 • Perusperiaatteet: Lapsen oikeuksien yleissopimus perustuu neljään perusperiaatteeseen: syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen.
 • Oikeudet: Sopimus kattaa laajan kirjon oikeuksia, kuten oikeuden elämään, nimeen ja kansalaisuuteen, perheeseen, terveyteen, koulutukseen, leikkiin ja vapaa-aikaan, suojeluun väkivallalta ja hyväksikäytöltä sekä oikeuden ilmaista mielipiteensä.

Lapsen oikeuksien päivän vietto

 • Koulut ja oppilaitokset: Monet koulut ja oppilaitokset järjestävät erityisohjelmaa ja tapahtumia, joissa käsitellään lasten oikeuksia ja niiden merkitystä. Oppilaat voivat osallistua erilaisiin työpajoihin, projekteihin ja esityksiin, jotka liittyvät lapsen oikeuksiin.
 • Järjestöt ja yhteisöt: Monet kansalaisjärjestöt, kuten UNICEF, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset, järjestävät tapahtumia ja kampanjoita, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista ja parantaa lasten asemaa.
 • Media ja kampanjat: Media on tärkeässä roolissa lapsen oikeuksien päivän vietossa. Monet tiedotusvälineet ja sosiaalisen median kanavat jakavat tietoa lapsen oikeuksista ja päivän merkityksestä. Kampanjoiden avulla pyritään saavuttamaan laaja yleisö ja edistämään lasten oikeuksien toteutumista.

Lapsen oikeuksien merkitys

 • Tietoisuuden lisääminen: Lapsen oikeuksien päivä auttaa lisäämään tietoisuutta lasten oikeuksista ja niiden tärkeydestä. Se muistuttaa yhteiskuntaa siitä, että lasten hyvinvointi on kaikkien vastuulla ja että heidän oikeuksiaan on kunnioitettava ja suojeltava.
 • Lasten hyvinvointi: Päivä korostaa lasten hyvinvoinnin merkitystä ja kannustaa toimenpiteisiin, jotka parantavat lasten elinoloja, terveyttä, koulutusta ja turvallisuutta.
 • Vaikuttaminen: Lapsen oikeuksien päivä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa päättäjiin ja yhteiskuntaan, jotta lasten oikeudet otettaisiin paremmin huomioon kaikessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä.

Lapsen oikeuksien päivä Suomessa

 • Liputus: Suomessa Lapsen oikeuksien päivä on vakiintunut liputuspäivä. Suomen lippu nostetaan salkoon juhlistamaan ja kunnioittamaan lasten oikeuksia.
 • Tapahtumat: Suomessa järjestetään monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten seminaareja, työpajoja, näyttelyitä ja juhlia, joissa käsitellään lasten oikeuksia ja niiden toteutumista.

Päivä on vakiintunut liputuspäivä.