9.4. Mikael Agricolan päivä

Tänään on perjantai 12.7.2024, viikko 28

Mikael Agricolan päivä, joka tunnetaan myös suomen kielen päivänä, on Suomessa vuosittain 9. huhtikuuta vietettävä juhlapäivä. Tämä päivä on omistettu Mikael Agricolalle, joka on suomen kirjakielen isä, sekä suomen kielelle ja sen kehitykselle.

Mikael Agricola (n. 1510–1557)

  • Tausta: Mikael Agricola syntyi Pernajassa noin vuonna 1510. Hän opiskeli Viipurissa, Turussa ja myöhemmin Wittenbergin yliopistossa Saksassa, missä hän omaksui Martti Lutherin reformaation ajatuksia.
  • Merkittävä työ: Agricola palasi Suomeen ja ryhtyi Turun piispaksi. Hänet tunnetaan parhaiten suomen kirjakielen kehittäjänä. Agricolan merkittävin työ oli Uuden testamentin kääntäminen suomeksi, mikä valmistui vuonna 1548 nimellä ”Se Wsi Testamenti”. Hän kirjoitti myös useita muita teoksia, kuten aapisen ja rukouskirjan, jotka auttoivat standardoimaan suomen kielen kirjoitustapaa.
  • Kirjakielen kehittäjä: Mikael Agricola loi suomen kielen oikeinkirjoituksen ja kirjoitetun muodon, joka perustui suomen murteisiin ja latinalaisiin aakkosiin. Hänen työnsä on perusta nykyiselle suomen kirjakielelle.

Suomen kielen päivä

  • Juhlapäivä: Mikael Agricolan päivää vietetään vuosittain 9. huhtikuuta, joka on myös hänen kuolinpäivänsä. Päivä on samalla suomen kielen päivä, jolloin juhlistetaan suomen kieltä ja sen kehitystä.
  • Liputus: Mikael Agricolan päivä on virallinen liputuspäivä Suomessa. Suomen lippu nostetaan salkoon kunnioittamaan Agricolaa ja suomen kielen merkitystä.
  • Tapahtumat ja juhlat: Päivän aikana järjestetään monia tilaisuuksia, kuten seminaareja, luentoja, kirjallisuusiltoja ja näyttelyitä, joissa käsitellään suomen kielen kehitystä ja Agricolan merkitystä. Kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan järjestää erityisohjelmaa, jossa tutustutaan Mikael Agricolan elämään ja työhön sekä suomen kielen historiaan.

Mikael Agricolan perintö

  • Kielen kehitys: Mikael Agricolan työ loi perustan suomen kirjakielelle ja edisti suomen kielen asemaa kirkollisessa ja julkisessa elämässä. Hänen käännöstyönsä ja kirjalliset teoksensa standardoivat suomen kielen oikeinkirjoituksen ja kirjoitetun muodon, mikä mahdollisti laajemman lukutaidon ja kirjallisuuden kehityksen Suomessa.
  • Kulttuurinen merkitys: Agricolan työ on ollut keskeinen suomalaisen kulttuurin ja identiteetin kehityksessä. Hän teki suomen kielestä käyttökelpoisen kirjakielen aikana, jolloin kirkko ja hallinto käyttivät pääasiassa latinaa ja ruotsia. Hänen työnsä edisti suomen kielen käyttöä ja arvostusta.

Päivän merkitys nykypäivänä

Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä, on tärkeä juhla, joka korostaa suomen kielen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Se muistuttaa suomen kielen kehityksestä ja sen asemasta tärkeänä osana kansallista identiteettiä. Päivä tarjoaa tilaisuuden juhlistaa ja vaalia suomen kieltä sekä edistää sen käyttöä ja arvostusta.

Agricolan päivää alettiin viettää 1900-luvun alussa. Vuonna 1978 se julistettiin viralliseksi liputuspäiväksi.

Päivä on vakiintunut liputuspäivä.